Kiew (Ukraina) 3°Campionato panrusso, 1/26 settembre 1903

 

                1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. M.Cigorin (S.Petersburg)  X 0 0 1 1 1 1 1 ˝ 1 1 1 1 1 + 1 ˝ 1 1 15 
2. O.Bernstein (Zytomir)   1 X 1 ˝ 1 0 ˝ ˝ ˝ 1 1 1 1 0 1 1 1 1 + 14 
3. W.Jurewicz (Mosca)     1 0 X ˝ 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13,5 
4. H.Salwe (Lodz)       0 ˝ ˝ X ˝ 1 1 0 1 1 1 0 1 ˝ 1 1 1 1 + 13 
5. A.Rubinstein (Lodz)    0 0 1 ˝ X ˝ 0 ˝ 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 + 11,5 
6. J.Znosko-Borowski (S.Pet.) 0 1 0 0 ˝ X ˝ 1 0 ˝ 1 ˝ 1 0 1 1 1 1 + 11 
7. M.Lowtzki (Kijew)     0 ˝ 0 0 1 ˝ X ˝ 1 1 1 ˝ 0 1 ˝ 1 ˝ 1 1 11 
8. S.Lewitzki (Niznij Tagil) 0 ˝ 0 1 ˝ 0 ˝ X 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10,5 
9. S.Isbinski (Kijew)    ˝ ˝ 1 0 0 1 0 1 X 0 1 1 0 1 0 0 ˝ 1 1 9,5 
10. S.Lebedew (S.Petersburg)  0 0 0 0 0 ˝ 0 1 1 X 1 1 ˝ 0 ˝ 1 1 1 1 9,5 
11. A.Rabinowitsch (Wilno)   0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 X 0 1 1 ˝ 1 1 1 + 8,5 
12. E.Schiffers (S.Petersburg) 0 0 0 1 0 ˝ ˝ 0 0 0 1 X 1 1 1 1 0 ˝ + 8,5 
13. W.Kulomzin (Kostroma)   0 0 0 0 0 0 1 0 1 ˝ 0 0 X 1 1 1 1 ˝ + 8 
14. N.Kalinski (Nowochopersk) 0 1 0 ˝ 0 1 0 0 0 1 0 0 0 X 1 0 1 1 1 7,5 
15. F.Duz-Chotimirski (Kijew) - 0 0 0 1 0 ˝ 0 1 ˝ ˝ 0 0 0 X ˝ 1 1 1 7 
16. P.Benko (Kijew)      0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 ˝ X 1 1 1 6,5 
17. B.Nikolajew (Kijew)    ˝ 0 0 0 0 0 ˝ 0 ˝ 0 0 1 0 0 0 0 X 1 1 4,5 
18. W.Von Stamm (Riga)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ˝ ˝ 0 0 0 0 X 1 2 
19. W.Brejew (Kijew)      0 - 0 - - - 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 X 0
 

Torna ai tornei 1900/09

Torna alla home page

La grande storia degli scacchi
Chess History
Schach Geschichte
Histoire des Echecs