Venezia-Prague 12,5-27,5 (1949)

Foltys,J - Szabados 1-0 - 0-1 1-0
Paoli,E - Kottnauer,C 0-1 1-0 - 1-0
Pachman,L - Fletzer 0-1 1-0 1-0 -
Stalda - Zita,F 1-0 0-1 0-1 -
Katetov,M - Baldanello 1-0 1-0 1-0 1-0
Miliani - Sajtar,J - 0-1 0-1 -
Louma,J - Zoppetti 1-0 0-1 - 0-1
Postpischl - Alster,L 0-1 0-1 0-1 0-1
Prucha,K - Benvenuti 1-0 1-0 1-0 0-1
Piovesana - Filip,M 0-1 - - 0-1

Torna alle altre manifestazioni a squadre

Torna alla Home Page

La grande storia degli scacchi
Chess History
Schach Geschichte
Histoire des Echecs